Zasady pensjonatu

1. Pensjonat prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.

2. Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie dostępne są w pliku „Cennik pokoi”.

5. Należność za pobyt  pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

6. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

8. W pensjonacie  obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu oraz do godz.12.00 w dniu wyjazdu.

9. Najmując „Szelesiówkę” gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić Gospodarzom do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu w przypadku braku wolnych miejsc.

10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany przez Wynajmujących w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

11. Ze względu na brak odpowiednich warunków, nie ma możliwości nocowania ze zwierzęciem.

12. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

15. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja obiektu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości  30% ogólnej kwoty zamówienia.

16. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

17. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 3 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

19. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

20. Osoby przebywające na terenie pensjonatu korzystają z wszelkich atrakcji i udogodnień na własną odpowiedzialność.

21. Osoby niepełnoletnie powinny przebywać na terenie pensjonatu pod opieką osób dorosłych.

22. Korzystanie z sauny oraz balii kąpielowej możliwe jest dopiero po zapoznaniu się z instrukcją użytkowania oraz po uprzednim ustaleniu godzin użytkowania. Korzystanie z ww. urządzeń może nastąpić tylko za zgodą i wiedzą Gospodarza obiektu lub pracowników. Jednocześnie informujemy, iż z tych udogodnień można korzystać do godziny 22:00.

23. Regulamin pensjonatu i usług podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.szelesiowka.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych..

 

W obiekcie zabronione jest:

- zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) bez zgody Gospodarzy

- zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,

- palenie tytoniu

 

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotu kosztów.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia  1 lutego 2019r.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest